Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 
Posiedzenie Rady Fundacji

Dnia 23 stycznia 2014 r. posiedzenie Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych odbyło się w Pałacu Prymasowskim w Warszawie, na zaproszenie Wiceprezesa Rady Fundacji Jana Smeli (ERICPOL Sp. z o.o.). Posiedzenie poprowadził prezes Rady pan Przemysław Kurczewski.

Gośćmi specjalnymi spotkania byli Małgorzata Olszewska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Magdalena Gaj - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Witold Graboś - Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz prof. Krzysztof Zaremba - dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

W pierwszej części posiedzenia prezes Zarządu Fundacji prof. Józef Modelski przedstawił aktualnych członków Rady oraz gości, a następnie krótko skomentował Sprawozdanie z działalności w roku 2013.
Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli sprawozdanie i udzielili Zarządowi absolutorium za rok 2013.
Zgodnie z regulaminem wybrano nowe prezydium Rady na kadencję 2014/2015, która rozpocznie się 1 kwietnia:
  • Andrzej Siezieniewski (Polskie Radio) - prezes
  • Piotr Grochal (Benning Power Electronics) - wiceprezes
  • Zbigniew Kulka - sekretarz
W nawiązaniu do planu działań Fundacji w roku 2014 członkowie Rady zaproponowali współudział w organizacji paneli dyskusyjnych w trakcie Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, która odbędzie się w dniach 11-13 czerwca w Warszawie.
W imieniu prezesa A. Dulki (Alcatel-Lucent) Z. Kuczerowski zgłosił propozycję dyskusji na temat barier w dostępie do usług szerokopasmowych. Prezes A. Siezieniewski zaproponował drugi temat - wdrażanie i rozwój w Polsce technologii radia cyfrowego. Temat pierwszy podjął prof. A. Kowalski (ORANGE Polska), przyznając, że niezbędne jest nie tylko udostępnianie ale także edukowanie odbiorców w dziedzinie usług telekomunikacyjnych. Podsumowując temat P. Kurczewski zauważył, że warto pokazywać jak korzystać ze wszystkich możliwości i udogodnień Internetu oraz że trzeba na problem korzystania z usług spojrzeć z punktu widzenia użytkownika.
Zarówno pani Minister M. Olszewska jak i pani Prezes M. Gaj w swoich wystąpieniach bardzo pozytywnie odniosły się do obu przedstawionych propozycji, deklarując, że problemy rozwoju i dostępności oraz popularyzacja Internetu w Polsce należą do priorytetowych tematów podejmowanych przez MAiC i UKE.
W drugiej części posiedzenia dyr. Marek Gajowniczek przedstawił zebranym krótką prezentację na temat działalności firmy ERICPOL, szczególnie podkreślając jej działania na rzecz współpracy między światem nauki i biznesu.
Ustalono termin następnego spotkania - 11 września 2014.
 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl