Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 
XIV Seminarium Stypendystów
Fundacji Wspierania Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych

Dnia 4 grudnia 2013 r. na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych odbyło się doroczne Seminarium Stypendystów Fundacji. W czterech sesjach swoje prace zaprezentowało 14 stypendystów – pracowników naukowych i studentów WEiTI.

Seminarium otworzył Dziekan Wydziału prof. Krzysztof Zaremba.

Organizowane corocznie Seminaria podsumowują realizację jednego z podstawowych zadań statutowych, jakim jest wspomaganie rozwoju młodej kadry naukowej w ramach programu stypendialnego.

Uczestniczący w Seminarium przedstawiciele Sponsorów oraz pracowników naukowych PW mają możliwośœć zapoznać się z problematyką (profilem) sponsorowanych prac i ocenić czy odpowiadają one aktualnym oczekiwaniom rynku. Sponsorzy mogą bezpoœrednio spotkać się z dużą grupą studentów i doktorantów, którzy stanowia potencjalną kadrę dla ich firm.


Sesja I
ALGORYTMY PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW I EKSPLORACJI DANYCH
Przewodniczący: prof. Tadeusz Łuba - Instytut Telekomunikacji PW

Grzegorz Borowik - Wpływ algorytmów syntezy logicznej na skuteczność eksploracji danych w medycynie i telekomunikacji
Kajetana Snopek - Wybrane aspekty teorii i zastosowań analitycznych sygnałów hiperzespolonych
Jacek Misiurewicz - Metody oparte na rzadkiej reprezentacji sygnału w przetwarzaniu sygnałów radiolokacyjnych

Sesja II
SYSTEMY DETEKCJI I LOKALIZACJI
Przewodniczący: dr Jerzy Kołakowski - Instytut Radioelektroniki PW

Anna Badawika - Detekcja i lokalizacja osób z wykorzystaniem radaru UWB
Paweł Roszkowski - Bistatyczny radar szumowy krótkiego zasięgu do detekcji obiektów ruchomych
Marta Sztybor - Środowisko programowe do badań ultraszerokopasmowych systemów lokalizacyjnych
Paulina Osiak - Synchronizacja węzłów w ultraszerokopasmowym systemie lokalizacyjnym z wykorzystaniem łączy optycznych

Sesja III
TECHNIKA ANTENOWA
Przewodniczący: prof. Yevhen Yashchyshyn - Instytut Radioelektroniki PW

Adam Raniszewski - Antena łatowa na wolne pasma ISM 2.45 i 5.8 GHz
Grzegorz Bogdan - Implementacja czteroelementowego szyku antenowego z modulacją czasową
Przemysław Piasecki - Opracowanie stanowiska pomiarowego do badania właściwości materiałów dielektrycznych w zakresie fal mm i sub-mm
Rafał Zawiślak - Projekt i realizacja inteligentnej, przełączanej anteny odbiorczej zmieniającej polaryzację zgodnie z polaryzacją odbieranej fali

Sesja IV
TECHNIKI MULTIMEDIALNE
Przewodniczący: dr Andrzej Buchowicz - Instytut Radioelektroniki PW

Mateusz Krysicki - Konwersja geometrii niekartezjanskiej ze zdjęć, pomiarów i obrazów laserowych do symulacji elektromagnetycznych
Łukasz Błaszczyk - Analiza pracy serca z zastosowaniem metody znakowanego rezonansu magnetycznego oraz filtrów Gabora
Grzegorz Dziarmaga - Porównanie wielowątkowej kompresji Motion JPEG na platformie Azul Vega oraz w architekturze OpenCL


 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl