Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 
Konkurs dla młodych autorów prezentujących swoje prace
w trakcie KKRRIT-2013

Do tegorocznego konkursu zgłoszono 23 referaty z 8 różnych ośrodków: 7 z Politechniki Warszawskiej, 4 z Politechniki Poznańskiej, po 3 z Politechniki Gdańskiej i z Politechniki Wrocławskiej, po 2 z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Nokia Siemens Networks, po jednym referacie z Wojskowej Akademii Technicznej oraz ITI Sp. z o.o.

Komisja Konkursowa pracowała w składzie:
  prof. Sławomir Hausman - przewodniczący    
  doc. Jacek Cichocki    
  prof. Andrzej Dobrucki    
  prof. Ryszard Katulski    
  prof. Zdzisław Papir    
  prof. Paweł Szulakiewicz    

Po zapoznaniu się z referatami, opiniami recenzentów oraz ocenie prezentacji w trakcie Konferencji, Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:
  • pierwszą nagrodę w wysokości 2000 PLN
  • drugą nagrodę w wysokości 1200 PLN
  • trzecią nagrodę w wysokości 800 PLN
oraz trzy wyróżnienia (dyplomy).

Nagrody otrzymali:
I Dawid Juszka (AGH) za referat Obiektywna, strumieniowa metryka jakości wideo 3D-HD
II Karolina Ratajczak (Politechnika Poznańska) za referat Analiza wydajności techniki MU-MIMO w systemie LTE-Advanced dla modelu kanału radiowego IMT-Advanced
III Tomasz Grzegorz Markiewicz (Politechnika Poznańska) za referat Systemowe podejście do zarządzania konsumpcją energii w terminalach mobilnych z wykorzystaniem koncepcji regionów interferencji

Wyróżnienie otrzymał:
Agnieszka Studańska (Politechnika Gdańska) za referat Analiza dokładności zmodyfikowanej metody gradientowej do lokalizacji w wewnątrzbudynkowym systemie radiolokalizacyjnym
Sławomir Ambroziak (Politechnika Gdańska) za referat Badania pomiarowe i analiza przydatności metody RSS dla potrzeb radiolokalizowania
Mariusz Zamłyński (Politechnika Wrocławska) za referat Porównanie metod kompensacji sprzężeń wzajemnych w układach antenowych

Podsumowanie konkursu i wręczenie dyplomów odbyło się 12 czerwca 2013, w trakcie sesji zamykającej KKRRiT 2013. Dyplomy wręczał przewodniczący Komisji Konkursowej prof. Sławomir Hausman wraz prof. Janem Zarzyckim (dziekanem Wydziału Elektroniki PWr) i prof. Ryszardem Zielińskim (przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego KKRRiT 2013).

LAUREACI KONKURSU DLA MŁODYCH AUTORÓW NA KKRRIT 2013
foto: Krzysztof Mazur
Od lewej: Mariusz Zamłyński, Tomasz Markiewicz, Karolina Ratajczak, Dawid Juszka, prof. Jan Zarzycki, prof. Sławomir Hausman, prof. Ryszard Zieliński, dr Jerzy Kołakowski.


Serdecznie gratulujmy laureatom

Zapraszamy wszystkich młodych autorów do udziału w następnym konkursie za rok.


 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl