Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

  Dnia 10 czerwca 2013, we Wrocławiu, w trakcie sesji otwarcia Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT 2013) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych.
OGÓLNOPOLSKI KONKURS
o nagrodę Fundacji
za najlepszą pracę doktorską
z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych
EDYCJA 2013
Patronat medialny:
Telewizja Polska S.A.
Polskie Radio S.A.
Miesięcznik INFOTEL
Przegląd Telekomunikacyjny

Jedenasta edycja konkursu obejmowała rozprawy z dziedziny radiokomunikacji bądź technik multimedialnych, obronione z wyróżnieniem pomiędzy 1 stycznia 2012 a 22 lutego 2013 r. Zarząd Fundacji zaprosił do prac w Komisji Konkursowej 5 profesorów z wyższych uczelni technicznych, kierując się zasadą, że nie powinni to być ani promotorzy ani recenzenci zgłoszonych prac. W skład komisji weszli także przedstawiciele patronów medialnych oraz Fundacji.
Komisja Konkursowa 2012:
  prof. Marek Amanowicz - przewodniczący  Wojskowa Akademia Techniczna
  prof. Marek Domański Politechnika Poznańska
  prof. Ryszard Katulski Politechnika Gdańska
  prof. Zdzisław Papir Akademia Górniczo-Hutnicza
  prof. Ryszard Zieliński Politechnika Wrocławska
  mgr Wiesław Łodzikowski Telewizja Polska
  mgr Paweł Mathia Polskie Radio
  mgr Grzegorz Kantowicz INFOTEL
  doc. Bogdan Zbierzchowski Przegląd Telekomunikacyjny
  dr Andrzej Buchowicz Fundacja WRRiTM
Komisja Konkursowa postanowiła, w porozumieniu z Zarządem Fundacji, zakwalifikować do grupy finałowej 5 rozpraw z 2 ośrodków akademickich w Polsce. Ich autorzy zostali zaproszeni do prezentacji referatów w trakcie sesji tematycznych KKRRiT (Fundacja pokryła opłaty konferencyjne). Po podsumowaniu i dyskusji ocen z list rankingowych Komisja Konkursowa postanowiła przyznać:
  pierwszą nagrodę w wysokości 10 000 PLN
  drugą nagrodę w wysokości 8 000 PLN
  trzecią nagrodę w wysokości 5 000 PLN
oraz dyplomy dla finalistów.

Nagrody otrzymali:
I  dr inż. Michał Sybis za rozprawę Uproszczone algorytmy dekodowania sygnałów z modulacją z turbokodowaniem kratowym, promotor - prof. Krzysztof Wesołowski, Politechnika Poznańska
II  dr inż. Paweł Bajurko za rozprawę Czasowo-przestrzenno-częstotliwościowe badania sterowanych mikrofalowych systemów antenowych, promotor - prof. Yevhen Yashchyshyn, Politechnika Warszawska
III  dr inż. Anna Ostaszewska-Liżewska za rozprawę Badania metod ciągłej oceny błędów kompresji materiału filmowego na rzecz automatyzacji procesu monitorowania jakości, promotor - prof. Sabina Żebrowska-Łucyk, Politechnika Warszawska
Dyplomy otrzymali:
  dr inż. Mariusz Jakubowski za rozprawę Adaptive hardware-oriented motion estimation algorithms in compression of visual data, promotor - prof. Władysław Skarbek, Politechnika Warszawska
  dr inż. Paweł Sroka za rozprawę Resource Allocation Algorithms for Next Generation Wireless Communication Systems, promotor - prof. Krzysztof Wesołowski, Politechnika Poznańska

Dyplomy wręczali - wiceprezes TVP S.A. pan Marian Zalewski w towarzystwie JM Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowskiego oraz prezesa Zarządu Fundacji prof. Józefa Modelskiego.
FINALIŚCI 2013
foto: Krzysztof Mazur
Od lewej: prof. Tadeusz Więckowski, prof. Józef Modelski, dr Anna Ostaszewska-Liżewska, pan Marian Zalewski, dr Paweł Bajurko, dr Michał Sybis, dr Mariusz Jakubowski, dr Paweł Sroka


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych


 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl