Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 
Posiedzenie Rady Fundacji

Dnia 12 września 2012 posiedzenie Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych odbyło się w siedzibie EXATEL SA w Warszawie. W pierwszej części posiedzenia udział wzięli również członkowie zarządu EXATEL SA - prezes Zdzisław Nowak oraz wiceprezesi: Danuta Dembowska, Magdalena Dziewguć i Wojciech Pomykała.

Posiedzenie poprowadził prezes Rady pan Stanisław Szuder.

Prezes Zarządu prof. Józef Modelski przedstawił aktualnych członków Rady oraz gości - przedstawicieli firm, które przystąpiły do grona sponsorów Fundacji (Media Trend, NEC Eastern Europe) lub rozważają takie sponsorowanie (Samsung Electronics Poland, Systemics-PAB).

Następnie głos zabrał prezes Zdzisław Nowak, który zaprezentował zebranym firmę - oferowane usługi, zasięg działania oraz możliwości technologiczne. Zaznaczył przy tym, że większość sponsorów Fundacji już jest lub wkrótce będzie klientami firmy EXATEL, która działa by w jak najlepszy sposób zaspokoić ich wymagania. Zaprosił też gości na krótkie zwiedzanie centrum operacyjnego.

Po zwiedzaniu Prof. J. Modelski skomentował dostarczoną w formie pisemnej "Informację o działalności Fundacji w pierwszym półroczu 2012" i przedstawił propozycje dotyczące realizacji zadań Fundacji w drugiej połowie roku. Zaprosił przedstawicieli pionów technicznych ze wszystkich firm do udziału w dorocznym Seminarium Stypendystów (5 grudnia 2012). Członkowie Rady nie zgłosili uwag do przedstawionych materiałów.

Zgodnie ze statutem oraz regulaminem Rady odbyło się tajne głosowanie związane z przyjęciem nowych członków Rady. Do grona członków Rady dołączyli: pani Monika Mizielińska-Chmielewska (Media Trend) oraz pan Andrzej Kudra (NEC Eastern Europe)
Na zakończenie zebrani uzgodnili termin następnego spotkania - 7 marca 2013, godz. 12:00.
 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl