Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 
Konkurs dla młodych autorów prezentujących swoje prace
w trakcie KKRRIT-2012

Do tegorocznego konkursu zgłoszono 18 referatów z 10 różnych ośrodków: 6 z Politechniki Poznańskiej, po 4 z Politechniki Gdańskiej i z Politechniki Warszawskiej, 2 z Politechniki Wrocławskiej, po jednym referacie z Akademii Górniczo-Hutniczej i Nokia Siemens Networks.

Komisja Konkursowa pracowała w składzie:
  prof. Sławomir Hausman - przewodniczący    
  prof. Andrzej Dobrucki    
  prof. Piotr Gajewski    
  prof. Ryszard Zieliński    
  doc. Jacek Cichocki    

Po zapoznaniu się z referatami, opiniami recenzentów oraz ocenie prezentacji w trakcie Konferencji, Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:
  • pierwszą nagrodę w wysokości 1600 PLN
  • trzy równorzędne trzecie nagrody po 700 PLN
oraz wyróżnienie (dyplom).

Nagrody otrzymali:
I Sławomir Ambroziak (Politechnika Gdańska) za referat Nowy empiryczny model propagacyjny do projektowania ruchomych systemów radiokomunikacyjnych pracujących w środowisku uprzemysłowionym
III Anna Urzędowska (Politechnika Warszawska) za referat za referat Dwukierunkowa "fotoniczna" stacja antenowa dla systemów WLAN i LTE
III Marta Kalbarczyk (Politechnika Warszawska) za referat Układ rejestracji impulsów UWB do zastosowań w systemach lokalizacji i obrazowania
III Mariusz Zamłyński (Politechnika Wrocławska) za referat Modelowanie charakterystyk promieniowania planarnych układów antenowych w obecności sprzężeń wzajemnych oraz zjawiska dyfrakcji

Wyróżnienie otrzymał:
Dawid Juszka (AGH) za referat Ocena jakości wideo 3D-HD zniekształconego przez kompresję i straty pakietów

Podsumowanie konkursu i wręczenie dyplomów odbyło się 16 maja 2012, w trakcie sesji zamykającej KKRRiT 2012.


foto: Wojciech Siwicki, PG
Wyniki ogłosił przewodniczący Komisji Konkursowej prof. Sławomir Hausman. Dyplomy wręczał przewodniczący KKRRiT-2012 prof. Ryszard Katulski wraz z prezesem Zarządu Fundacji prof. Józefem Modelskim
 
LAUREACI KONKURSU DLA MŁODYCH AUTORÓW NA KKRRIT 2012

foto: Wojciech Siwicki, PG
Od lewej: Sławomir Ambroziak, Dawid Juszka, Anna Urzędowska, prof. Józef Modelski, Marta Kalbarczyk, Mariusz Zamłyński, prof. Sławomir Hausman, prof. Ryszard Katulski.


Serdecznie gratulujmy laureatom


 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl