Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 
OGÓLNOPOLSKI KONKURS
o nagrodę Fundacji
za najlepszą pracę doktorską
z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych
EDYCJA 2012
Patronat medialny:
Telewizja Polska S.A.
Polskie Radio S.A.
Miesięcznik INFOTEL
Przegląd Telekomunikacyjny

Dnia 14 maja 2012, w Gdańsku, w trakcie sesji otwarcia Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT 2012) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych.

Dziesiąta edycja konkursu obejmowała rozprawy z dziedziny radiokomunikacji bądź technik multimedialnych, obronione z wyróżnieniem pomiędzy 1 stycznia 2011 a 3 lutego 2012 r. Zarząd Fundacji zaprosił do prac w Komisji Konkursowej 5 profesorów z wyższych uczelni technicznych, kierując się zasadą, że nie powinni to być ani promotorzy ani recenzenci zgłoszonych prac. W skład komisji weszli także przedstawiciele patronów medialnych oraz Fundacji.
Komisja Konkursowa 2012:
  prof. Andrzej Dąbrowski - przewodniczący  Politechnika Warszawska
  prof. Ryszard Choraś Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
  prof. Tomasz Kacprzak Politechnika Łódzka
  prof. Dominik Rutkowski Politechnika Gdańska
  prof. Ryszard Zieliński Politechnika Wrocławska
  mgr Grzegorz Kantowicz INFOTEL
  doc. Bogdan Zbierzchowski Przegląd Telekomunikacyjny
  dr Andrzej Buchowicz Fundacja WRRiTM
Komisja Konkursowa postanowiła, w porozumieniu z Zarządem Fundacji, zakwalifikować do grupy finałowej 7 rozpraw z 4 ośrodków naukowych w Polsce. Ich autorzy zostali zaproszeni do prezentacji referatów w trakcie sesji tematycznych KKRRiT (Fundacja pokryła opłaty konferencyjne). Po podsumowaniu i dyskusji ocen z list rankingowych Komisja Konkursowa w porozumieniu z Zarządem Fundacji postanowiła przyznać:
  pierwszą nagrodę w wysokości 10 000 PLN
  drugą nagrodę w wysokości 8 000 PLN
  trzecią nagrodę w wysokości 5 000 PLN
oraz dyplomy dla finalistów.

Nagrody otrzymali:
I  dr inż. Adrian Kliks za rozprawę New Transmission and Reception Techniques of the Generalized Multicarrier Signals, promotor - prof. Hanna Bogucka, Politechnika Poznańska
II  dr inż. Katarzyna Kosek-Szott za rozprawę An Analysis of IEEE 802.11 EDCA Ad-hoc Networks in the Presence of Hidden Nodes, promotor - prof. Andrzej Pach, Akademia Górniczo Hutnicza
III  dr inż. Rafał Korycki za rozprawę Zastosowanie metod czasowo-częstotliwościowej analizy sygnałów w wykrywaniu śladów ingerencji w ciągłość cyfrowych zapisów fonicznych, promotor - prof. Zbigniew Kulka, Politechnika Warszawska
Dyplomy otrzymali:
  dr inż. Bartosz Kunka za rozprawę System śledzenia punktu fiksacji wzroku jako narzędzie wspierające badania korelacji wzrokowo-słuchowych, promotor - prof. Bożena Kostek, Politechnika Gdańska
  dr inż. Piotr Romaniak za rozprawę Assessment of Perceptual Video Quality Affected by Acquisition and Bit-rate Reduction Artifacts, promotor - prof. Zdzisław Papir, Akademia Górniczo-Hutnicza
  dr inż. Szymon Szott za rozprawę Assuring QoS in IEEE 802.11 EDCA Multi-hop Ad-hoc Networks in the Presence of Misbehaving Nodes, promotor - prof. Andrzej Pach, Akademia Górniczo-Hutnicza
  dr inż. Joanna Śliwa za rozprawę A Method for Web Services Provision in Disadvantaged Networks, promotor - prof. Marek Amanowicz

Dyplomy wręczali - wiceprzewodniczący KRRiT pan Witold Graboś oraz JM Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Henryk Krawczyk

dr Adrian Kliks dr Katarzyna Kosek-Szott dr Rafał Korycki

foto: Wojciech Siwicki, PG

Finaliści

foto: Wojciech Siwicki, PG
Od lewej: prof. Ryszard Katulski (przewodniczący KKRRiT 2012), prof. Józef Modelski (prezes Zarządu Fundacji), dr Joanna Śliwa, dr Adrian Kliks, dr Rafał Korycki, pan Witold Graboś, dr Katarzyna Kosek-Szott, dr Szymon Szot, dr Bartosz Kunka, prof. Henryk Krawczyk


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych


 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl