Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 
Posiedzenie Rady Fundacji

Dnia 1 marca 2012 posiedzenie Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych odbyło się w siedzibie MAW Telecom International S.A. w Warszawie.

Oprócz członków Rady w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele urzędów centralnych - KRRiT, UKE oraz przedstawiciele firm zainteresowanych przystąpieniem do grona sponsorów fundacji: MULTIMEDIA S.A., SAMSUNG Electronic Poland, WASKO S.A.. Otwierając posiedzenie prezes Rady pan Marek Huzarewicz szczególnie gorąco przywitał wiceprzewodniczącego KRRiT pana Witolda Grabosia.

W pierwszej części posiedzenia prezes Zarządu prof. Józef Modelski przedstawił aktualnych członków Rady oraz gości, a następnie krótko skomentował Sprawozdanie z działalności w roku 2011. Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli sprawozdanie i udzielili Zarządowi absolutorium za rok 2011.

Zgodnie z regulaminem wybrano nowe prezydium Rady na kadencję 2012/2013, która rozpocznie się 1 kwietnia:
  • Stanisław Szuder (EXATEL) - prezes
  • Janusz Nowak (UPC Polska) - wiceprezes
  • Zbigniew Kulka - sekretarz

W drugiej części posiedzenia gospodarz spotkania prezes Marek Wośko przedstawił firmę MAW Telecom International S.A., specjalizującą się w dostarczaniu polskim Siłom Zbrojnym nowoczesnego sprzętu łączności, systemów nawigacyjnych oraz pojazdów inżynieryjnych.
 
 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl