Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

  Dnia 8 czerwca 2011, w Poznaniu, w trakcie sesji otwarcia Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT 2011) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
o nagrodę Fundacji
za najlepszą pracę doktorską
z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych
EDYCJA 2011
Patronat medialny:
Telewizja Polska S.A.
Polskie Radio S.A.
Miesięcznik INFOTEL
Przegląd Telekomunikacyjny

Dziewiąta edycja konkursu obejmowała rozprawy z dziedziny radiokomunikacji bądź technik multimedialnych, obronione z wyróżnieniem pomiędzy 1 stycznia 2010 a 25 lutego 2011 r. Zarząd Fundacji zaprosił do prac w Komisji Konkursowej 5 profesorów z wyższych uczelni technicznych, kierując się zasadą, że nie powinni to być ani promotorzy ani recenzenci zgłoszonych prac. W skład komisji weszli także przedstawiciele patronów medialnych oraz Fundacji.
Komisja Konkursowa 2011:
  prof. Marek Amanowicz - przewodniczący  Wojskowa Akademia Techniczna
  dr hab. Przemysław Dymarski Politechnika Warszawska
  prof. Andrzej Karwowski Politechnika Śląska
  prof. Zdzisław Papir Akademia Górniczo-Hutnicza
  prof. Dominik Rutkowski Politechnika Gdańska
  Barbara Kiepas-Jeleńska Polskie Radio S.A.
  Grzegorz Kantowicz INFOTEL
  Bogdan Zbierzchowski Przegląd Telekomunikacyjny
  Andrzej Buchowicz Fundacja WRRiTM
Komisja Konkursowa postanowiła, w porozumieniu z Zarządem Fundacji, zakwalifikować do grupy finałowej 8 rozpraw z 3 ośrodków naukowych w Polsce. Ich autorzy zostali zaproszeni do prezentacji referatów w trakcie sesji tematycznych KKRRiT (Fundacja pokryła opłaty konferencyjne). Po podsumowaniu i dyskusji ocen z list rankingowych Komisja Konkursowa w porozumieniu z Zarządem Fundacji postanowiła przyznać:
  pierwszą nagrodę w wysokości 10 000 PLN
  drugą nagrodę w wysokości 8 000 PLN
  trzecią nagrodę w wysokości 5 000 PLN
oraz dwa wyróżnienia (dyplomy)
Nagrody otrzymali:
I  dr inż. Piotr Samczyński za rozprawę Koherentna parametryczna technika autoogniskowania obrazów radarowych z syntetyczną aperturą, promotor - prof. Krzysztof Kulpa, Politechnika Warszawska
II  dr inż. Adam Kusiek za rozprawę Badanie zjawisk rozpraszania fali elektromagnetycznej na niejednorodnych obiektach cylindrycznych, promotor - prof. Jerzy Mazur, Politechnika Gdańska
III  dr inż. Maciej Krasicki za rozprawę Obrazowanie obiektów na podstawie wielopunktowej akwizycji mikrofalowych sygnałów szerokopasmowych, promotor - prof. Paweł Szulakiewicz, Politechnika Poznańska
Wyróżnienia otrzymali:
  dr inż. Maciej Kulesza za rozprawę A novel estimation method of spectral tonality for audio coding applications, promotor - prof. Andrzej Czyżewski, Politechnika Gdańska
  dr inż. Sebastian Kozłowski za rozprawę Analiza i badanie systemów MIMO wykorzystujących adaptacyjne szyki antenowe, promotor - prof. Józef Modelski Politechnika Warszawska
Dyplomy wręczał prezes Rady Fundacji pan Marek Huzarewicz,  
  w towarzystwie wiceprzewodniczącego KRRiT pana Witolda Grabosia,
JM Rektora Politechniki Poznańskiej prof. Adama Hamrola oraz przewodniczącego Komisji Konkursowej prof. Marka Amanowicza.  
   

Finaliści w towarzystwie wręczających nagrody
Od prawej: pan Marek Huzarewicz, prof. Marek Amanowicz, pan Witold Graboś, prof. Adam Hamrol, dr Piotr Samczyński, dr Adam Kusiek, dr Maciej Krasicki, dr Magdalena Purchla-Malanowska, dr Maciej Kulesza, dr Jacek Naruniec


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych


 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl