Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 
Posiedzenie Rady Fundacji

Dnia 20 stycznia 2011 obradowała Rada Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych. Na zaproszenie Prezesa Rady pana Roberta Czarneckiego, (Ericsson), posiedzenie odbyło się w salonie Hotelu Le Meridien Bristol. Oprócz członków Rady reprezentujących Założycieli i Sponsorów Fundacji, a także zaproszonych gości - prezesów i przedstawicieli firm zamierzających przystąpić do grona Sponsorów w spotkaniu wzięła udział pani Magdalena Gaj - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
Posiedzenie poprowadził prezes Rady - Robert Czarnecki. Prezes Zarządu prof. Józef Modelski przedstawił wszystkich zebranych a następnie krótko omówił Sprawozdanie z działalności w roku 2010 łącznie ze Sprawozdaniem finansowym.
Rada jednomyślnie zaaprobowała sprawozdania i udzieliła absolutorium Zarządowi.

Pan Jarosław Wijatkowski (prezes Kapsch) otrzymał medal 10-lecia Fundacji.

Do grona członków Rady przyjęto przedstawicieli nowych Sponsorów - prezesa firmy ERICPOL Telecom pana Jana Smelę oraz prezesa firmy NERA Networks pana Tadeusza Kubiaka.

Zgodnie z regulaminem wybrano nowe prezydium Rady na kadencję 2011/2012, która rozpocznie się 1 kwietnia:

  • Marek Huzarewicz (Philips Polska)- prezes
  • Marek Wośko (MAW Telecom) - wiceprezes
  • Zbigniew Kulka - sekretarz
 


W drugiej części posiedzenia pani Minister Magdalena Gaj zaprezentowała Priorytety polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w obszarze Telekomunikacja - temat bardzo interesujący środowisko firm skupionych w Fundacji. Pan Jan Smela zaprezentował firmę ERICPOL - nowego Sponsora, a pan Stanisław Szuder firmę EXATEL, która również zamierza wspierać Fundację. 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl