Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 
Posiedzenie Rady Fundacji

Dnia 16 września 2010 obradowała Rada Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych. Na zaproszenie Prezesa Rady pana Roberta Czarneckiego, (Ericsson), posiedzenie odbyło się w salonie Hotelu Le Meridien Bristol.

Oprócz członków Rady w posiedzeniu wzięli udział goście: prezes zarządu firmy Ericsson Staffan Henriksson, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii prof. Ryszard Pregiel, Tony Liu (Huawei Polska) oraz Tadeusz Kubiak (Nera Networks) i Zdzisław Nowak - prezesi firm zamierzających wspierać Fundację. Posiedzenie poprowadził prezes Rady Robert Czarnecki.

W pierwszej części prezes Zarządu prof. Józef Modelski przedstawił aktualnych członków Rady oraz zaproszonych gości.
Następnie Prof. J. Modelski krótko skomentował dostarczoną w formie pisemnej "Informację o działalności Fundacji w pierwszym półroczu 2010" i przedstawił propozycje dotyczące realizacji zadań Fundacji w drugiej połowie roku. Zaprosił przedstawicieli pionów technicznych ze wszystkich firm do udziału w dorocznym Seminarium Stypendystów (8 grudnia). Członkowie Rady nie zgłosili uwag do przedstawionych materiałów.

Zgodnie ze statutem oraz regulaminem Rady odbyło się tajne głosowanie związane z przyjęciem nowego członka Rady - prezesa zarządu firmy Huawei Polska, która w pierwszym półroczu tego roku dołączyła do grona sponsorów. Pan Phillip Gan został jednomyślnie przyjęty do grona członków Rady.

W drugiej części posiedzenia gospodarz spotkania pan Robert Czarnecki zaprezentował bardzo ciekawą historię już ponad stuletniej obecności firmy Ericsson w Polsce. Zebrani otrzymali również albumy z unikalnymi zdjęciami obrazującymi tę historię.

 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl