Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 
Konkurs dla młodych autorów prezentujących swoje prace
w trakcie KKRRIT-2010

Do tegorocznego konkursu zgłoszono 36 referatów z 10 różnych ośrodków: 9 z Politechniki Warszawskiej, 6 z Akademii Górniczo-Hutniczej, 6 z Politechniki Poznańskiej, 4 z Politechniki Wrocławskiej, 3 z Politechniki Gdańskiej, 3 z Wojskowej Akademii Technicznej, 2 z Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz po jednym referacie z Instytutu Łączności, Politechniki Łódzkiej, PWSZ w Tarnowie.
Komisja Konkursowa w składzie:
  prof. Marek Domański - przewodniczący    
  dr inż. Sławomir Hausman     
  prof. Ryszard Katulski    
  prof. Wiesław Ludwin    
  doc. Jacek Cichocki    
brała pod uwagę zarówno tekst zgłoszonego referatu jak i jego prezentację w trakcie Konferencji.

Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:
  • pierwszą nagrodę w wysokości 1500 PLN
  • dwie równorzędne drugie nagrody po 1000 PLN
oraz trzy wyróżnienia (dyplomy).

Nagrody otrzymali:
I Maciej Krasicki (Politechnika Poznańska) za referat Zastosowanie schematu transmisji wieloantenowej Boosted-OFDM w systemach WLAN
II Anna Urzędowska (Politechnika Warszawska) za referat Dwukierunkowe łącze RoF w systemach WLAN
II Łukasz Januszkiewicz (Politechnika Łódzka) za referat Symulacje komputerowe łącza radiowego działającego w obrębie ciała człowieka

Wyróżnienia (dyplomy honorowe) otrzymali:
Grzegorz Debita (Politechnika Wrocławska) za referat Badanie skuteczności energetycznej i stopnia niezawodności w sensorowych sieciach rozproszonych bez koordynatora
Lucjan Janowski (AGH( za referat Wpływ zmiany rozdzielczości i liczby klatek wyświetlanych na sekundę na jakość postrzegana sekwencji wizyjnych
Michał Wągrowski (AGH) za referat Dynamiczna optymalizacja procedury sterowania przyjmowaniem nowych zgłoszeń w sieci UTRAN

Podsumowanie konkursu i wręczenie dyplomów odbyło się 18 czerwca 2010, w trakcie sesji zamykającej KKRRiT 2010.
FOTO: RAFAŁ STANKIEWICZ

Laureaci z przewodniczącym KKRRiT 2010 prof. Zdzisławem Papirem
Od lewej: Maciej Krasicki, Anna Urzędowska, Michał Wągrowski, Lucjan Janowski, Grzegorz Debita


Serdecznie gratulujmy laureatom
Zapraszamy wszystkich młodych autorów do udziału w następnym konkursie za rok.


 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl