Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

  Dnia 16 czerwca 2010, w Krakowie, w trakcie sesji otwarcia Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT 2010) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
o nagrodę Fundacji
za najlepszą pracę doktorską
z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych
EDYCJA 2010
Patronat medialny:
Telewizja Polska S.A.
Polskie Radio S.A.
Miesięcznik INFOTEL
Przegląd Telekomunikacyjny

Ósma edycja konkursu obejmowała rozprawy z dziedziny radiokomunikacji bądź technik multimedialnych, obronione z wyróżnieniem pomiędzy 1 stycznia 2009 a 5 marca 2010 r. Zarząd Fundacji zaprosił do prac w Komisji Konkursowej 5 profesorów z wyższych uczelni technicznych, kierując się zasadą, że nie powinni to być ani promotorzy ani recenzenci zgłoszonych prac. W skład komisji weszli także przedstawiciele patronów medialnych oraz Fundacji.
Komisja Konkursowa 2010:
  prof. Andrzej Jajszczyk - przewodniczący  Akademia Górniczo-Hutnicza
  prof. Marek Amanowicz   Wojskowa Akademia Techniczna
  prof. Andrzej Karwowski Politechnika Śląska
  prof. Ryszard Katulski Politechnika Gdańska
  prof. Ryszard Zieliński Politechnika Wrocławska
  Grzegorz Kantowicz INFOTEL
  Bogdan Zbierzchowski Przegląd Telekomunikacyjny
  Andrzej Buchowicz Fundacja WRRiTM
Komisja Konkursowa postanowiła, w porozumieniu z Zarządem Fundacji, zakwalifikować do grupy finałowej 3 prace z 2 ośrodków naukowych w Polsce. Ich autorzy zostali zaproszeni do prezentacji referatów w trakcie sesji tematycznych KKRRiT (Fundacja pokryła opłaty konferencyjne). Po podsumowaniu i dyskusji ocen z list rankingowych Komisja Konkursowa w porozumieniu z Zarządem Fundacji postanowiła przyznać:
  &bull pierwszą nagrodę w wysokości 10 000 PLN
  &bull drugą nagrodę w wysokości 8 000 PLN
  &bull trzecią nagrodę w wysokości 5 000 PLN

Nagrody otrzymali:
I  dr inż. Mateusz Malanowski za rozprawę Optymalizacja przetwarzania sygnałów w radarach z pasywną koherentną lokalizacją obiektów, promotor - prof. Krzysztof Kulpa, Politechnika Warszawska
II  dr inż. Adrian Langowski za rozprawę On Time and Frequency Synchronisation in Wireless OFDM Receivers, promotor - prof. Krzysztof Wesołowski, Politechnika Poznańska
III  dr inż. Marek Bury za rozprawę Obrazowanie obiektów na podstawie wielopunktowej akwizycji mikrofalowych sygnałów szerokopasmowych, promotor - prof. Józef Modelski, Politechnika Warszawska

FOTO: RAFAŁ STANKIEWICZ
Dyplomy wręczał przewodniczący Komisji Konkursowej prof. Andrzej Jajszczyk
w towarzystwie pani minister Magdaleny Gaj
oraz członka Zarządu Fundacji dr Andrzeja Buchowicza.


FOTO: RAFAŁ STANKIEWICZ

dr inż. Mateusz Malanowski

FOTO: RAFAŁ STANKIEWICZ

dr inż. Adrian Langowski

FOTO: RAFAŁ STANKIEWICZ

dr inż. Marek Bury


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych
Dziewiąta edycja Konkursu obejmie prace doktorskie z dziedziny radiokomunikacji bądź technik multimedialnych,
obronione z wyróżnieniem pomiędzy 1 stycznia 2010 a 4 marca 2011.
Szczegółowy regulamin dziewiątej edycji będzie dostępny na stronie internetowej Fundacji
http://www.ire.pw.edu.pl/fundacja


 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl