Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 
Uroczystość na Politechnice Warszawskiej - 7 czerwca 2010


Dnia 7 czerwca 2010 z okazji promocji doktorskich i habilitacyjnych zostały uroczyście wręczone odznaczenia państwowe przyznane 4 członkom Rady Fundacji. JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Włodzimierz Kurnik w otwierającym uroczystość wystąpieniu stwierdził:
"Cieszą nas uroczystości takie, jak dzisiejsza, bo w sposób podniosły odzwierciedlają bardzo ważne elementy działalności Politechniki Warszawskiej, które są źródłem dumy i satysfakcji naszej społeczności akademickiej.
(...)
Po raz pierwszy, w obecności Senatu Politechniki Warszawskiej, wręczone zostaną odznaczenia państwowe osobom reprezentującym świat gospodarki i biznesu, szczególnie zaangażowanym we wspieranie badań naukowych i edukacji na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego.
(...)
Nieprzypadkowo podczas dzisiejszej uroczystości sąsiadują ze sobą punkty poświęcone wręczeniu Nagród Siemensa i udekorowaniu odznaczeniami państwowymi przedstawicieli środowiska biznesu, szczególnie zaangażowanych we współpracę z Uczelnią. To dwie formy bardzo ważnego i pożądanego, ale nierozwiniętego jeszcze w Polsce zjawiska aktywności ludzi biznesu, polegającej na wspieraniu nauki i edukacji jako działalności pro publico bono. Kultura donacji, postrzegana jako ważne źródło sukcesów uniwersytetów amerykańskich, nie wymaga całkowitej bezinteresowności donatorów, choć oznacza rezygnację z korzyści doraźnych na rzecz interesów długoterminowych.
(...)
Osobom, które dziś zostaną odznaczone, między innymi za wspieranie działań naszej Uczelni, już teraz serdecznie gratuluję i przekazuję wyrazy naszego ogromnego uznania."
Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2010, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za zasługi i zaangażowanie w działalność na rzecz budowania nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego w Polsce ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI zostali odznaczeni:
  • Andrzej Dulka
  • Radomir Grucza
  • Bogdan Rogala
  • Maciej Witucki

W imieniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego odznaczenia wręczył prof. Jerzy Szwed, podsekretarz stanu w MNiSW.
od prawej:
Maciej Witucki, Bogdan Rogala, prof. Włodzimierz Kurnik, prof. Jerzy Szwed (MNiSW), Radomir Grucza, Andrzej Dulka

Odznaczeni otrzymali także gratulacje od Marszałka Województwa Mazowieckiego, przekazane przez jego przedstawiciela pana Tomasza Waźbińskiego

oraz wiele wyrazów uznania i życzeń od obecnych na uroczystości przedstawicieli władz państwowych, nauki i biznesu. Na zakończenie po, tradycyjnej lampce szampana wpisali się do księgi pamiątkowej Politechniki Warszawskiej.
 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl