Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 
Posiedzenie Rady Fundacji

Uroczyste posiedzenie z okazji jubileuszu odbyło się w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 15 stycznia 2010 r. Wzięło w nim udział około 90 osób - w tym przedstawiciele władz państwowych i urzędów centralnych:
 • Pana Witold Kołodziejski - przewodniczący KRRiT,
 • Pan Janusz Piechociński - zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Infrastruktury,
 • Prof. Zbigniew Marciniak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Pani Magdalena Gaj - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury,
 • Pan Dariusz Bogdan - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki,
prezesi branżowych izb gospodarczych
 • Pan Marek Hołyński - Polskie Towarzystwo Informatyczne,
 • Pan Wacław Iszkowski - Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
 • Pan Jerzy Straszewski - Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
 • Pani Krystyna Rosłan-Kuhn - sekretarz Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej
Prezesi 30 firm z rynku telekomunikacyjnego i medialnego (w tym członkowie Rady Fundacji) oraz kierownictwo uczelni i liczne grono profesorów działających w tym obszarze.
Zebranych powitał JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Włodzimierz Kurnik.
Wśród gości znalazła się duża grupa osób które zainicjowały działalność Fundacji na pierwszym posiedzeniu jej Rady: nadal aktywnie działający w Radzie Fundacji Robert Czarnecki, Georges Kuta, Marek Józefiak, Monika Mizielińska-Chmielewska, Sławomir Skrodzki, Stanisław Popiołek.

Prezes Zarządu Fundacji prof. Józef Modelski przedstawił osiągnięcia Fundacji w minionym 10-leciu, podkreślając rolę Fundatorów i Sponsorów, dzięki którym Fundacja mogła realizować swoje cele.
Dla pięciu firm, które w minionych 10 latach przyczyniły się w największym stopniu do tego, ze Fundacja mogła rozwinąć tak szeroki program stypendialny zostały przyznane medale jubileuszowe.

Prezesi (lub przedstawiciele) nagrodzonych firm:
 • Telekomunikacja Polska S.A. - Maciej Witucki
 • Nokia Siemens Networks - Radomir Grucza
 • PTK Centertel - Mariusz Gaca
 • Alcatel-Lucent Polska - Beata Szwoger-Lettycka
 • Polkomtel S.A. - Wojciech Arkuszewski

Medale wręczali wiceminister Magdalena Gaj oraz wiceminister Dariusz Bogdan wraz z JM Rektorem.

Medale otrzymało również pięć osób od wielu lat związanych z Fundacją
 • Paweł Bachanek
 • Robert Czarnecki
 • Anna Czarnecka
 • Maciej Pabisiak
 • Tadeusz Morawski
Tej grupie medale wręczał wiceminister prof. Zbigniew Marciniak.
Poniżej materiały podsumowujące 10 lat działalności Fundacji przygotowane na to spotkanie:
 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl