Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 

Konkurs dla młodych autorów prezentujących swoje prace w trakcie KKRRIT-2009

Do tegorocznego konkursu zgłoszono 31 referatów z 9 różnych ośrodków: 10 z Politechniki Warszawskiej, 7 z Politechniki Poznańskiej, 5 z Politechniki Wrocławskiej, 3 z Politechniki Łódzkiej, 2 z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz po jednym referacie z Politechniki Gdańskiej, Instytutu Łączności, ITTI i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Komisja Konkursowa w składzie:
  prof. Marek Domański - przewodniczący    
  prof. Piotr Gajewski    
  dr inż. Sławomir Hausman     
  prof. Wiesław Ludwin    
  prof. Ryszard Zieliński    
  dr inż. Jerzy Kołakowski  -  przedstawiciel Fundacji    
brała pod uwagę zarówno tekst zgłoszonego referatu jak i jego prezentację w trakcie Konferencji.

Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:
  • pierwszą nagrodę w wysokości 1500 PLN
  • druga nagrodę w wysokości 1000 PLN
  • dwie równorzędne trzecie nagrody po 750 PLN
Nagrody otrzymali:
I Krzysztof Klimaszewski i Krzysztof Wegner (Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i  Mikroelektroniki Politechniki Poznańskiej) za referat Wpływ kompresji obrazów i map głębi na syntezę widoków w systemie wielowidokowym
II Adrian Kliks (Katedra Radiokomunikacji Politechniki Poznańskiej) za referat Praktyczny algorytm ładowania bitów w systemach z modulacją wielotonową z nośnymi nieortogonalnymi
III Anna Ostaszewska (Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej) za referat Metoda zmniejszenia niedokładności oszacowania średniej oceny jakości skompresowanego materiału filmowego
III Damian Karwowski (Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki Politechniki Poznańskiej) za referat Ulepszone adaptacyjne kodowanie arytmetyczne w standardzie H.264/AVC
Ponadto przyznano trzy wyróżnienia (dyplomy honorowe), które otrzymali:
Justyna Winiecka, Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej
Krzysztof Bronk, Instytut Łączności, Gdańsk
Olgierd Stankiewicz, Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki Politechniki Poznańskiej


Podsumowanie konkursu i wręczenie dyplomów odbyło się 19 czerwca 2009, w trakcie sesji zamykającej KKRRiT 2009.


Serdecznie gratulujmy laureatom

   
  Laureaci od prawej: Damian Karwowski (III nagroda), Justyna Winiecka i Olgierd Stankiewicz (wyróżnienia), Krzysztof Wegner i Krzysztof Klimaszewski (I nagroda) oraz Witold Kołodziejski (przewodniczący KRRiT, patron konferencji) i prof. Józef Modelski (prezes Zarządu Fundacji)  
 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl