Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

  Dnia 17 czerwca 2009, w Warszawie, w trakcie sesji otwarcia Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT 2009) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych.

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
o nagrodę Fundacji
za najlepszą pracę doktorską
z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych
EDYCJA 2009

Patronat medialny:
Telewizja Polska S.A.
Polskie Radio S.A.
Miesięcznik INFOTEL
Przegląd Telekomunikacyjny


Siódma edycja konkursu obejmowała rozprawy z dziedziny radiokomunikacji bądź technik multimedialnych, obronione z wyróżnieniem pomiędzy 1 stycznia 2008 a 6 marca 2009 r. Zarząd Fundacji zaprosił do prac w Komisji Konkursowej 5 profesorów z wyższych uczelni technicznych, kierując się zasadą, że nie powinni to być ani promotorzy ani recenzenci zgłoszonych prac. W skład komisji weszli także przedstawiciele patronów medialnych oraz Fundacji.

Komisja Konkursowa 2009:
  prof. Andrzej Dąbrowski - przewodniczący   Politechnika Warszawska
  prof. Marek Amanowicz   Wojskowa Akademia Techniczna
  prof. Andrzej Jajszczyk Akademia Górniczo-Hutnicza
  prof. Andrzej Karwowski Politechnika Śląska
  prof. Krzysztof Wesołowski Politechnika Poznańska 
  Marcin Bochenek Telewizja Polska S.A.
  Barbara Kiepas-Jeleńska Polskie Radio S.A.
  Grzegorz Kantowicz INFOTEL
  Bogdan Zbierzchowski Przegląd Telekomunikacyjny
  Andrzej Buchowicz Fundacja WRRiTM

Komisja Konkursowa po wstępnej ocenie merytorycznej zawartości prac oraz ich znaczenia dla rozwoju prezentowanej tematyki postanowiła, w porozumieniu z Zarządem Fundacji, zakwalifikować do grupy finałowej 5 prac z 3 ośrodków naukowych w Polsce.
Ich autorzy zostali zaproszeni do wygłoszenia referatów w trakcie sesji tematycznych KKRRiT (Fundacja pokryła opłaty konferencyjne).

Po podsumowaniu i dyskusji ocen z list rankingowych Komisja Konkursowa w porozumieniu z Zarządem Fundacji postanowiła nie przyznawać drugiej nagrody.
Przyznano następujące nagrody i  wyróżnienia:
  &bull pierwszą nagrodę w wysokości 10 000 PLN
  &bull dwie trzecie nagrody w wysokości 5 000 PLN
  &bull dwa wyróżnienia w wysokości 1 000 PLN

Nagrody otrzymali:
I  dr inż. Gustaw Mazurek za rozprawę System radiowej identyfikacji obiektów z transmisją z bezpośrednim rozpraszaniem widma, promotor - prof. Jerzy Szabatin, Politechnika Warszawska
III  dr inż. Marek Garbaruk za rozprawę Układy antenowe ultraszerokopasmowych systemów radiokomunikacji, promotor - prof. Giennadij Czawka, Politechnika Białostocka
III  dr inż. Józef Kotus za rozprawę Ocena wpływu zagrożeń hałasowych na częstość występowania chorób słuchu z zastosowaniem systemów teleinformatycznych, promotor - prof. Bożena Kostek, Politechnika Gdańska
 
Wyróżnienia otrzymali:
dr inż. Łukasz Balewski za rozprawę Automatyczne projektowanie złożonych mikrofalowych układów filtrujących, promotor - prof. Michał Mrozowski, Politechnika Gdańska
dr inż. Piotr Szczuko za rozprawę Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci, promotor - prof. Bożena Kostek, Politechnika Gdańska
 

Nagrodzeni od lewej: dr inż. Piotr Szczuko (wyróżnienie), dr inż. Łukasz Balewski (wyróżnienie), dr inż. Józef Kotus (III nagroda),
dr inż. Gustaw Mazurek (I nagroda), dr inż. Marek Garbaruk (III nagroda)
  Dyplomy wręczali laureatom pani minister Magdalena Gaj wraz z prezesem Rady Fundacji dr Radomirem Gruczą  


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych

  • Ósma edycja Konkursu obejmie prace doktorskie z dziedziny radiokomunikacji bądź technik multimedialnych, obronione z wyróżnieniem pomiędzy 1 stycznia 2009 a 26 lutego 2010.
  • Zgłoszenia do Konkursu mogą składać:
    • rady wydziałów i rady instytutów wyższych uczelni,
    • rady instytutów naukowo-badawczych
    • autorzy prac po uzyskaniu rekomendacji promotora lub recenzenta.
  • Wiek kandydata - do 35 lat (w dniu obrony pracy doktorskiej).

Szczegółowy regulamin ósmej edycji będzie dostępny na
stronie internetowej Fundacji

 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl