Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 
Posiedzenie Rady Fundacji

Dnia 24 marca 2009 w siedzibie Telekomunikacji Polskiej SA, w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych:

Posiedzenie otworzył prezes Rady Maciej Witucki. Przedstawił zebranym proponowany program posiedzenia, który został zaakceptowany przez uczestników spotkania.

Prof. Modelski przedstawił członków Rady reprezentujących Założycieli i Sponsorów Fundacji, a także zaproszonych gości - prezesów i przedstawicieli firm zamierzających przystąpić do grona Sponsorów.

Omówiono Sprawozdanie z działalności w roku 2008 łącznie ze Sprawozdaniem finansowym. Rada jednomyślnie zaaprobowała sprawozdanie i udzieliła absolutorium Zarządowi.

Do grona członków Rady przyjęto przedstawicieli nowych Sponsorów - prezesa firmy ASTRA CEE pana Krzysztofa Surgowta oraz prezesa firmy BENNING pana Piotra Grochala

Zgodnie z regulaminem wybrano nowe prezydium Rady na kadencję 2009/2010, która rozpocznie się 1 kwietnia:
  • Radomir Grucza (Nokia Siemens Networks) - prezes
  • Jarosław Wijatkowski (Kapsch) - wiceprezes
  • Zbigniew Kulka - sekretarz
   

Ustalono, ze debata na temat szerokopasmowych technik dostępowych odbędzie się w ramach sesji otwierającej Krajową Konferencję Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT 2009 ( która odbędzie się w dniach 17-19 czerwca w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej). Spotkanie przygotowujące debatę zaplanowano na 27 kwietnia 2009 r. (poniedziałek) o godzinie 10.

 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl