Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 

Konkurs dla młodych autorów prezentujących swoje prace w trakcie KKRRIT-2008

Do tegorocznego konkursu zgłoszono aż 33 referaty: 11 z Politechniki Warszawskiej, 7 z Politechniki Poznańskiej, 5 z Politechniki Wrocławskiej, 4 z Politechniki Gdańskiej oraz po jednym referacie z Politechniki Białostockiej, Politechniki Łódzkiej, Wojskowej Akademii Technicznej i Instytutu Łączności.

Komisja Konkursowa w składzie:
  prof. Marek Domański - przewodniczący    
  prof. Daniel J. Bem    
  prof. Piotr Gajewski    
  dr inż. Sławomir Hausman     
  prof. Wiesław Ludwin    
  dr inż. Jerzy Kołakowski  -  przedstawiciel Fundacji    
brała pod uwagę zarówno tekst zgłoszonego referatu jak i jego prezentację w trakcie Konferencji.

Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:
  • pierwszą nagrodę w wysokości 1500 PLN
  • druga nagrodę w wysokości 1000 PLN
  • dwie równorzędne trzecie nagrody po 750 PLN
Nagrody otrzymali:
I Jan Kosiński (Instytut Radioelektroniki, PW) za referat Realizacja układów sterujących w ultraszerokopasmowym systemie lokalizacyjnym
II Paweł Bajurko (Instytut Radioelektroniki, PW) za referat Antena planarna z kołową szczeliną
III Tomasz Żernicki (Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, PP) za referat Zastosowanie modelowania sinusoidalnego do regeneracji wysokoczęstotliwościowych składowych tonalnych kodera MPEG-4 HE-AAC
III Jarosław Sadowski (Politechnika Gdańska) za referat Modyfikacja widma sygnału radia impulsowego w warstwie fizycznej standardu IEEE 802.15.4a;
Komisja przyznała również trzy wyróżnienia:
Adam Lewandowski (Instytut Radioelektroniki, PW) za referat Realizacja układów części analogowej ultraszerokopasmowego systemu lokalizacyjnego;
Paweł Sroka (Katedra Radiokomunikacji, PP) za referat Analiza algorytmów przydziału zasobów w systemie mikrokomórkowym 4G WINNER;
Adrian Langowski (Katedra Radiokomunikacji, PP) za referat Estymacja i korekcja błędu częstotliwości próbkowania w systemie OFDM


Podsumowanie konkursu i wręczenie dyplomów odbyło się w trakcie sesji zamykającej KKRRiT 2008.


Serdecznie gratulujmy laureatom

   
  Laureaci: od lewej: Jan Kosiński (IR PW - I nagroda), Adam Lewandowski (IR-PW - jedno z wyróżnień), Tomasz Żernicki (PP - 3 nagroda), Paweł Bajurko (IR PW - II nagroda), prof. Marek Domański (przewodniczacy Komisji Konkursowej), prof. Tadeusz Więckowski (przewodniczący Konferencji, prorektor PWr)  
 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl