Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 
Posiedzenie Rady Fundacji

Dnia 28 lutego 2008 w sali konferencyjnej restauracji "Rubikon", w Warszawie, ul. Wróbla 3/5 odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych:

Posiedzeniu przewodniczył prezes Rady Andrzej Dulka.

Oprócz członków Rady i Zarządu, w posiedzeniu wzięli udział także zaproszeni goście - byli członkowie Rady i prezesi firm zamierzających przystąpić do grona sponsorów.

Prezes Zarządu prof. J. Modelski przedstawił zebranym pisemne Sprawozdanie z działalności w roku 2007 łącznie ze Sprawozdaniem finansowym oraz planowane kierunki działania Fundacji w roku 2008. Członkowie Rady nie zgłosili uwag do przedstawionych materiałów i jednomyślnie przegłosowali udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2007.

Tradycyjnie przygotowano podziękowania dla byłych członków Rady. Prezes A. Dulka wspólnie z prof. J. Modelskim wręczyli panu Markowi Józefiakowi, jednemu z założycieli Fundacji i wieloletniemu członkowi Rady dyplom z podziękowaniem za osobiste zaangażowanie i trud włożony w budowę i rozwój Fundacji. Marek Józefiak zapewnił, że choć zmienił miejsce pracy nadal będzie aktywnie współpracować z Fundacją.


Zgodnie z regulaminem wybrano nowe prezydium Rady na kadencję 2008/2009:
  • Maciej Witucki - prezes
  • Jarosław Roszkowski - wiceprezes
  • Zbigniew Kulka - sekretarz

W drugiej części prezes Andrzej Dulka przedstawił stan aktualny oraz najważniejsze osiągnięcia działającej od roku firmy Alcatel-Lucent. Firma powstała z połączenia dwóch znanych firm i w Polsce to połączenie przyniosło znaczące korzyści. Podkreślił duże nakłady na prace badawczo-rozwojowe, szybki rozwój centrów w Polsce, szczególnie ośrodka w  Bydgoszczy, a także znaczący udział polskich pracowników w opracowaniu nowych, najchętniej kupowanych rozwiązań technologicznych.

Dyskusję kontynuowano przy wspólnym lunchu, na który zaprosił zebranych prezes A. Dulka.

 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl