Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
o nagrodę Fundacji
za najlepszą pracę doktorską
z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych
EDYCJA 2007

Patronat medialny:
Telewizja Polska S.A.
Polskie Radio S.A.
Miesięcznik INFOTEL
Przegląd Telekomunikacyjny


Piata edycja konkursu obejmowała rozprawy z dziedziny radiokomunikacji bądź technik multimedialnych, obronione z wyróżnieniem pomiędzy 1 stycznia 2006 a 9 marca 2007 r. Zgłoszono 10 prac spełniających wymagania regulaminowe, z 7 ośrodków naukowych w Polsce. Komisja Konkursowa miała niezwykle trudne zadanie przy wyborze grupy finalistów, gdyż wszystkie zgłoszone prace, o różnorodnej tematyce, reprezentują bardzo wysoki poziom naukowy. Komisja w swoich ocenach kierowała się nie tylko merytoryczną zawartością prac, profesjonalizmem autorów, ale również zgodnością ich tematyki z dziedzinami wspieranymi przez Fundację oraz ich znaczeniem dla współczesnej radiokomunikacji i technik multimedialnych

Komisja Konkursowa 2007:
  prof. Krzysztof Wesołowski - przewodniczący   Politechnika Poznańska
  prof. Marek Amanowicz   Wojskowa Akademia Techniczna
  prof. Andrzej Jajszczyk Akademia Górniczo-Hutnicza
  prof. Andrzej Karwowski Politechnika Śląska 
  prof. Jan Zabrodzki Politechnika Warszawska
  mgr Marcin Bochenek Telewizja Polska S.A.
  mgr Grzegorz Kantowicz INFOTEL
  mgr Wojciech Makowski Polskie Radio S.A.
  dr Bogdan Zbierzchowski Przegląd Telekomunikacyjny

Komisja Konkursowa wyłoniła pięciu finalistów, którzy zostali zaproszeni do zaprezentowania swoich prac na KKRRitT 2007, a następnie przyznała nagrody i  wyróżnienia.

Ze względu na znaczącą różnicę ocen na liście rankingowej pomiędzy pierwszym kandydatem a następnymi Komisja postanowiła przyznać:
 • pierwszą nagrodę w wysokości 10 000 PLN
 • dwie równoważne trzecie nagrody po 5 000 PLN
 • trzy wyróżnienia po 1000 PLN

Nagrody otrzymali:
I dr inż. Krzysztof Kucharski (Politechnika Warszawska) za rozprawę Face Indexing by Image Components Method (Rozpoznawanie obrazu twarzy metodą komponentów),
promotor - prof. Władysław Skarbek, PW
III dr inż. Łukasz Błaszak (Politechnika Poznańska) za rozprawę Zaawansowane skalowalne hybrydowe kodowanie sygnałów wizyjnych,
promotor - prof. Marek Domański PP
III dr inż. Kamil Staniec (Politechnika Wrocławska) za rozprawę Modelowanie propagacji fal elektromagnetycznych we wnętrzach budynków w pasmach ISM wykorzystywanych przez szerokopasmowe systemy bezprzewodowe,
promotor - prof. Ryszard Zieliński, PWr

Wyróżnienia otrzymali:
  dr inż. Marek Dziubiński (Politechnika Gdańska) za rozprawę Musical Instrument Sound Separation Methods Supported by Artificial Neural Networks Decision System (Metody separacji zmiksowanych dźwięków instrumentów muzycznych wspomagane przez system decyzyjny ze sztuczną siecią neuronową),
promotor - prof. Bożena Kostek PG
  dr inż. Grzegorz Pastuszak (Politechnika Warszawska) za rozprawę Optimization of Hardware Architectures of Binary Coders in Compression of Visual Data (Optymalizacja sprzętowych architektur koderów binarnych w kompresji danych wizyjnych),
promotor - prof. Władysław Skarbek PW
  dr inż. Łukasz Kulas (Politechnika Gdańska) za rozprawę Metoda redukcji rzędu modelu w schematach różnicowych elektrodynamiki obliczeniowej,
promotor - prof. Michał Mrozowski PG
Dyplomy wręczali laureatom minister Lech Haydukiewicz, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz prof. Józef Modelski, prezes Zarządu Fundacji,

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych

 • Szósta edycja Konkursu obejmie prace doktorskie z dziedziny radiokomunikacji bądź technik multimedialnych, obronione z wyróżnieniem pomiędzy 1 stycznia 2007 a 7 marca 2008.
 • Zgłoszenia do Konkursu mogą składać:
  • rady wydziałów i rady instytutów wyższych uczelni,
  • rady instytutów naukowo-badawczych
  • autorzy prac po uzyskaniu rekomendacji promotora lub recenzenta.
 • Wiek kandydata ? do 35 lat (w dniu obrony pracy doktorskiej).

Szczegółowy regulamin szóstej edycji będzie dostępny na
stronie internetowej Fundacji

 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl