Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 
Posiedzenie Rady Fundacji

Dnia 27 lutego 2007 w siedzibie firmy SIEMENS Networks Sp. z o.o., w Warszawie, ul. Żupnicza 11 odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych:

Program Posiedzenia

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
 2. Przedstawienie członków Rady
 3. Podziękowania dla odchodzących członków Rady
 4. Sprawozdanie Zarządu Fundacji za rok 2006
 5. Przyjęcie nowych członków Rady
 6. Program pracy Fundacji na rok 2007
 7. Wybory prezydium Rady Fundacji na kadencję 2007/2008
 8. Sprawy różne, wolne wnioski

Posiedzenie otworzył wiceprezes Rady Radomir Grucza. Poinformował, ze niestety z powodu poważnej choroby nie będzie uczestniczył w posiedzeniu prezes Rady Bogdan Rogala

Ponieważ w ostatnim roku nastąpiło sporo zmian organizacyjnych w gronie firm sponsorujących Fundację prezes Zarządu prof. J. Modelski przedstawił aktualny skład Rady oraz obecnych na posiedzeniu członków oraz gości z firm zamierzających sponsorować Fundację.

Wiceprezes R. Grucza przypomniał, że Pan Gerhard Barber, który w ubiegłym roku zakończył swoją misję Radzie nie mógł być obecny na jesiennym spotkaniu. Dlatego właśnie teraz wraz z prof. Modelskim wręczył mu dyplom z podziękowaniami za pracę w Radzie. Pan Gerhard Barber zapewnił, że nadal będzie współpracować z Fundacją.

Omawiając Sprawozdanie z działalności w roku 2006 prof. J. Modelski stwierdził, że podstawową formą realizacji zadań statutowych był program stypendialny, promocja młodej kadry oraz dofinansowywanie wyposażenia laboratoriów. Podkreślił, że kilka laboratoriów jest już na poziomie europejskim, co pozwala na nowoczesne kształcenie rzeczywistych, a nie "wirtualnych" inżynierów. Wspomniał także najnowsze osiągnięcie - "Laboratorium Projektów Europejskich", stworzone dzięki darowiźnie sprzętowej od firmy ARRIS International.

Rada jednomyślnie zaaprobowała sprawozdanie i udzieliła absolutorium Zarządowi.

Zgodnie z regulaminem Rady wybrano nowe prezydium Rady na kadencję 2007/2008, która rozpocznie się 1 kwietnia:

 • Andrzej Dulka - prezes
 • Sławomir Jędrzejczyk - wiceprezes
 • Zbigniew Kulka - sekretarz

Ustalono termin następnego posiedzenia Rady - 6 września 2007 r. (czwartek).

 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl