Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 
VII Seminarium Stypendystów
Fundacji Wspierania Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych

6 grudnia 2006, Gmach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, sala 123


PROGRAM SEMINARIUM


930 - 1040   Sesja I   -   RADIOKOMUNIKACJA - TECHNIKI LOKALIZACYJNE
1040 - 1055   Przerwa na kawę
1055 - 1235   Sesja II   -   TECHNIKI SATELITARNE I KOSMICZNE PREZENTACJA KÓŁ NAUKOWYCH
1235 - 1250   Przerwa na kawę
1250 - 1350   Sesja III   -   RADIOKOMUNIKACJA - NOWE TECHNIKI TRANSMISJI
1350 - 1405   Przerwa na kawę
1405 - 1530   Sesja IV   -   TECHNIKI MULTIMEDIALNE
1530 - 1630   Prezentacje Laboratoriów: Dźwiękowej Techniki Studyjnej, Techniki Antenowej, Radiokomunikacji


Sesja I
RADIOKOMUNIKACJA - TECHNIKI LOKALIZACYJNE
godz. 930 - 1040
Przewodnicząca: mgr inż. Aneta Górecka SIEMENS

mgr inż. Rafał Szumny - Wpływ zastosowania anteny kierunkowej na dokładność wyznaczania czasu propagacji sygnału w kanale radiowym charakterystycznym dla wnętrz budynków
mgr inż. Arkadiusz Kurek - System wspomagania osób niewidomych z wykorzystaniem nawigacji satelitarnej
mgr inż. Bartłomiej Dawidowicz - Monitorowanie natężenia ruchu drogowego za pomocą pasywnego radaru


Sesja II
TECHNIKI SATELTARNE I KOSMICZNE - PREZENTACJA KÓŁ NAUKOWYCH
godz. 1055 - 1235
Przewodniczący: doc. dr hab. Marek Banaszkiewicz Centrum Badań Kosmicznych

KNRiCPS - Koło Naukowe Radiolokacji i Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów
SKA - Studenckie Koło Astronautyczne
SKIK - Studenckie Koło Inżynierii Kosmicznej

dr inż. Krzysztof Kurek - Technologie dla tanich małych satelitów
mgr inż. Marcin Stolarski - System porównywania pakietów jako metoda poprawiania jakości łącza satelitarnego w rozproszonej stacji naziemnej
mgr inż. Rafał Graczyk - Opracowanie i testy sterownika silnika krokowego dla satelity YES-2


Sesja III
RADIOKOMUNIKACJA - NOWE TECHNIKI TRANSMISJI
godz. 1250 - 1350
Przewodniczący: dr hab. inż. Andrzej Kowalski CBR Telekomunikacja Polska SA

mgr inż. Paweł Ziętek - Badanie propagacji sygnałów ultraszerokopasmowych
Michał Kościelak - Anteny mikropaskowe do systemów UWB
Piotr Furtak - Analiza modeli kanałów dla bezprzewodowych sieci czujników
Serguei Serjant - Układ sterowani anteny o rekonfigurowanej aperturze


Sesja IV
TECHNIKI MULTIMEDIALNE
godz. 1405 - 1530
Przewodniczący: mgr inż. Wiesław Łodzikowski TVP S.A.

mgr inż. Sebastian Wydra - Zastosowanie ukrytych modeli Markowa w rozpoznawaniu mowy polskiej
mgr inż. Paweł Bargieł - Wielorozdzielcze metody poprawy jakości medycznych danych obrazowych na przykładzie badań TK mózgu i mammogramów
mgr inż. Piotr Boniński - Metody indeksowania obrazów medycznych na potrzeby radiologii cyfrowej
mgr inż. Emil Dmoch - Filtracja w dziedzinie czasu sterowana polem ruchu
mgr inż. Rafał Korycki - Algorytmy dynamicznej regulacji wzmocnienia i ich implementacja na procesorze sygnałowym

  Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl