Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 

Konkurs dla młodych autorów prezentujących swoje prace w trakcie KKRRIT-2006

Komisja Konkursowa w składzie:
  prof. Daniel J. Bem - przewodniczący Politechnika Wrocławska  
  prof. Marek Domański Politechnika Poznańska  
  dr hab. inż. Piotr Gajewski Wojskowa Akademia Techniczna  
  prof. Zdzisław Papir Akademia Górniczo-Hutnicza  
  prof. Ryszard Katulski Politechnika Gdańska  
  dr inż. Jerzy Kołakowski Politechnika Warszawska  
oceniała prezentacje zgłoszonych do konkursu referatów

Podobnie jak w ubiegłych latach Komisja wyróżniła cztery prace, przyznając pierwszą, drugą oraz dwie trzecie nagrody:
I Michał Wódczak (Politechnika Poznańska) za referat "Preselekcja wirtualnych matryc antenowych przy pomocy wersji rozszerzonej algorytmu REACT"
II Małgorzata Gajewska (Politechnika Gdańska) za referat "Efektywność wykorzystania zasobów radiowych a względna lokalizacja stacji bazowych"
III Adrian Langowski (Politechnika Poznańska) za referat "Redukcja mocy szczytowej do mocy średniej metodą kształtowania konstelacji"
III Rafał Lange (Politechnika Poznańska) za referat "Wielorozdzielczościowe kodowanie wektorów ruchu z predykcją przestrzenną i międzywarstwową"


Podsumowanie konkursu i wręczenie dyplomów odbyło się w Poznaniu dnia 9 czerwca 2006, w trakcie sesji zamykającej KKRRiT 2006.


Serdecznie gratulujmy laureatom

 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl