Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
o nagrodę Fundacji
za najlepszą pracę doktorską
z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych
EDYCJA 2006

Patronat medialny:
Telewizja Polska S.A.
Polskie Radio S.A.
Miesięcznik INFOTEL
Przegląd Telekomunikacyjny


IV edycja konkursu obejmowała rozprawy obronione z wyróżnieniem pomiędzy 1 stycznia 2005 a 10 marca 2006. Do grona finalistów zakwalifikowano sześć prac, które zostały zaprezentowane w trakcie sesji tematycznych KKRRiT-2006 w Poznaniu. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się dnia 7 czerwca 2005 w Poznaniu, w trakcie sesji otwierającej Krajową Konferencję Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT-2006.

Komisja Konkursowa 2006:
  prof. Marek Amanowicz - przewodniczący   Wojskowa Akademia Techniczna
  prof. Marek Hołyński Telewizja Polska S.A.
  prof. Andrzej Jajszczyk Akademia Górniczo-Hutnicza
  mgr Grzegorz Kantowicz INFOTEL
  prof. Dominik Rutkowski Politechnika Gdańska
  mgr Tomasz Siemoniak Polskie Radio S.A.
  prof. Władysław Skarbek Politechnika Warszawska
  prof. Tadeusz Więckowski Politechnika Wrocławska 
  dr Bogdan Zbierzchowski Przegląd Telekomunikacyjny

Komisja Konkursowa wyłoniła finalistów a następnie przyznała trzy nagrody.
Wysokość nagród w czwartej edycji konkursu:
  I miejsce - 10 000 PLN  
  II miejsce - 8 000 PLN  
  III miejsce - 5 000 PLN  

Finaliści 2006
I NAGRODA
Estymacja parametrów ruchu obiektów wykrywanych przez radar FMCW,
dr inż. Rafał Rytel-Andrianik, Politechnika Warszawska,
promotor prof. Andrzej Wojtkiewicz
II NAGRODA
Electromagnetic Wave Scattering in Structures Containing Cylindrical Objects,
dr inż. Michał Polewski, Politechnika Gdańska,
promotor prof. Jerzy Mazur
III NAGRODA
Efektywna metoda kodowania i dekodowania znaku wodnego zawartego w  paśmie sygnału audiofonicznego,
dr inż. Zbigniew Piotrowski, Wojskowa Akademia Techniczna,
 
Odporna adaptacyjna detekcja łączna sygnałów w systemach telekomunikacyjnych z bezpośrednim rozpraszaniem widma, ,
dr inż. Jacek Falkiewicz, Politechnika Warszawska,
promotor prof. Jerzy Szabatin
 
Metody obiektywnej oceny jakości sygnałów fonicznych kodowanych stratnie,,
dr inż. Piotr Kozłowski, Politechnika Wrocławska,
promotor prof. Andrzej Dobrucki
 
Algorytm rozpoznawania dwuwymiarowych obiektów konturowych zniekształconych przez zmianę części sylwetki i wpływ szumu, ,
dr inż. Dariusz Frejlichowski, Politechnika Szczecińska,
promotor prof. Georgy Kukharev
 
 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl