Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 
Posiedzenie Rady Fundacji

Dnia 28 lutego 2006, w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej odbyło się kolejne posiedzenie Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych.

W posiedzeniu oprócz członków Rady udział wzięli JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik oraz dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas. Witając zebranych w murach uczelni JM Rektor podziękował za zarówno materialne jak i merytoryczne zaangażowanie sponsorów. Stwierdził, że Fundacja jest wzorem skutecznego działania, dającego z jednej strony możliwość stworzenia laboratoriów na europejskim poziomie a z drugiej transfer myśli technicznej do przemysłu. Korzystając z okazji przedstawił zebranym plany rozwoju międzynarodowych kontaktów PW, nawiązania ściślejszych kontaktów z przemysłem w celu wdrażania rezultatów badań i wprowadzenia Politechniki Warszawskiej do grona 500 najlepszych uczelni światowych.

Posiedzenie poprowadził wiceprezes Rady Fundacji prof. Marek Hołyński. Sprawozdanie z działalności w roku 2005 przedstawił prezes Zarządu prof. Józef Modelski. Rada jednomyślnie zaaprobowała sprawozdanie i udzieliła absolutorium Zarządowi. Do grona członków Rady przyjęto przedstawiciela nowego Sponsora - firmy TELECA.

Zgodnie z regulaminem Rady wybrano nowe prezydium na kadencję 2006/2007. Od 1 kwietnia 2006 funkcję prezesa Rady obejmie pan Bogdan Rogala (PHILIPS Polska) a funkcję wiceprezesa obejmie pan Radomir Grucza (SIEMENS). Sekretarzem Rady na kolejną kadencję pozostał przedstawiciel PW prof. Zbigniew Kulka.

Po zakończeniu obrad JM Rektor zaprosił członków Rady na wspólny lunch.

 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl