Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 
Posiedzenie Rady Fundacji

Dnia 6 września 2005 w siedzibie POLKOMTEL S.A. odbyło się robocze posiedzenie Rady Fundacji, podsumowujące działalność w pierwszym półroczu. W posiedzeniu wzięło udział 17 członków Rady, goście - przedstawiciele firm rozważających przystąpienie do grona sponsorów Fundacji oraz członkowie Zarządu Fundacji.

Spotkaniu przewodniczył prezes Rady Fundacji pan Jarosław Pachowski, a sprawozdanie z działalności przedstawił prezes Zarządu Fundacji prof. Józef Modelski.

W ciągu 5,5-letniej działalności, między innymi:

  • przyznano już ponad 100 stypendiów: studenckich, doktoranckich i habilitacyjnych oraz stypendiów na opracowanie podręczników akademickich
  • laboratoria dydaktyczne i badawcze wzbogaciły swoją bazę o aparaturę wartości ponad 4,5 miliona złotych;
  • przyznano około 60 nagród i wyróżnień dla młodych autorów prezentujących referaty na konferencjach krajowych i międzynarodowych
  • zorganizowano trzy edycje ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych
  • sfinansowano opłaty konferencyjne dla blisko 50 osób (młodych pracowników nauki oraz studentów) wygłaszających referaty na konferencjach zagranicznych i krajowych
  • organizowane były coroczne seminaria stypendystów Fundacji
  • objęto patronatem działalność dwóch studenckich kół naukowych 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl