Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 
Konkurs dla młodych autorów prezentujących swoje prace w trakcie KKRRIT-2005
Komisja Konkursowa w składzie:
  prof. Ryszard Zieliński Politechnika Wrocławska - przewodniczący  
  prof. Marek Domański Politechnika Poznańska  
  dr hab. inż. Piotr Gajewski Wojskowa Akademia Techniczna  
  prof. Andrzej Jajszczyk Akademia Górniczo-Hutnicza  
  prof. Ryszard Katulski Politechnika Gdańska  
  dr inż. Jerzy Kołakowski Politechnika Warszawska  
oceniała prezentacje zgłoszonych do konkursu referatów w trakcie wszystkich trzech dni konferencji.

 

Podobnie jak w roku ubiegłym Komisja wyróżniła cztery prace, przyznając pierwszą, drugą oraz dwie trzecie nagrody:
I Paweł Kułakowski (Akademia Górniczo-Hutnicza) za referat "Algorytmy estymacji macierzy transmitancji kanału radiowego w systemie MIMO z kodem Alamoutiego"
II Grzegorz Kondrak (Politechnika Warszawska) za referat "Badania czteroelementowego szyku fazowanego dla systemu łączności z satelitą na orbicie LEO"
III Maciej Miernik (POLKOMTEL S.A.) za referat "Rozkład charakteru ruchu w sieciach komórkowych - metodyka wyznaczania i zastosowania"
III Krystian Krysmalski (Poltechnika Wrocławska) za referat "Analiza właściwości transmisyjnych systemu IEEE802.11b"

 

Podsumowanie konkursu i wręczenie dyplomów odbyło się w trakcie sesji zamykającej KKRRiT 2005.


Serdecznie gratulujmy laureatom

 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl