Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 
Posiedzenie Rady Fundacji

Dnia 19 stycznia 2005 o godz. 1200 w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych z okazji pięciolecia jej działalności.

    

    

W posiedzeniu oprócz członków Rady udział wzięli zaproszeni goście - Danuta Waniek, Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Witold Graboś, Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Wojciech Hałka, Podsekretarz Stanu ds. Łączności w Ministerstwie Infrastruktury, Jerzy Dałek, Doradca Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Stanisław Mańkowski, J.M. Rektor PW, współtwórcy i byli Prezesi Fundacji oraz przedstawiciele władz akademickich i przedstawiciele firm rozważających współpracę z Fundacją.

    

    

Firmy - Sponsorzy Fundacji otrzymały pamiątkowe plakietki. Dla współtwórców Fundacji Zarząd przygotował statuetki, które uroczyście wręczali JM Rektor Stanisław Mańkowski w towarzystwie pana Wojciecha Hałki i aktualnego prezesa Rady pana Andrzeja Siezieniewskiego. Statuetki otrzymali Sławomir Skrodzki, Georges Kuta, Marek Józefiak, Robert Czarnecki, Monika Mizielińska-Chmielewska, Jerzy Fulara, Stanisław Popiołek (nieobecny Wojciech Pytel).

 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl