Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 
I Edycja Konkursu na najlepszą pracę doktorską

31 marca 2003 roku zostały ogłoszone ostateczne wyniki konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych. Fundatorem nagrody była Fundacja Wspierania Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych, a patronat medialny objęły Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz miesięcznik "Świat Telekomunikacji".

W finale konkursu wzięło udział 8 uczestników reprezentujących 5 wyższych uczelni technicznych:

Daniel Gryglewski Minimalizacja zmian transmitancji mikrofalowych impulsowanych wzmacniaczy mocy klasy A Politechnika Warszawska
Zbigniew Jóskiewicz Badanie emisyjności urządzeń elektrycznych i elektronicznych z wykorzystaniem trzech podwójnie obciążonych anten ramowych Politechnika Wrocławska
Sławomir Maćkowiak Skalowalne kodowanie cyfrowych sygnałów wizyjnych Politechnika Poznańska
Grzegorz Matusiak Symetryczne pasmowoprzepustowe urządzenia głośnikowe Politechnika Wrocławska
Janusz Młynarczyk Trójwymiarowa analiza trajektorii krótkich fal elektromagnetycznych w jonosferze AGH
Krzysztof Mroczek Realizacje sprzętowe algorytmów estymacji ruchu oraz kodowania tekstury obrazu metodami transformacji ortogonalnych Politechnika Warszawska
Marek Natkaniec Analiza protokołu IEEE 802.11 dla sieci pracujących w konfiguracji ad-hoc AGH
Piotr Przybyszewski Szybkie różnicowe metody numeryczne do rozwiązywania problemów elektromagnetycznych w dziedzinie czasu i częstotliwości Politechnika Gdańska

Komisja Konkursowa w składzie:

  Andrzej Jajszczyk - Przewodniczący AGH Kraków
  Marek Amanowicz WAT Warszawa
  Andrzej Dąbrowski Politechnika Warszawska  
  Wojciech Makowski Polskie Radio S.A.
  Tomasz Posadzki Telewizja Polska S.A.
  Dominik Rutkowski Politechnika Gdańska
  Mieczysław T. Starkowski Świat Telekomunikacji
  Krzysztof Wesołowski Politechnika Poznańska
przyznała trzy nagrody
  • pierwszą (10 tys. zł) - dr inż. Sławomir Maćkowiak (Politechnika Poznańska) za rozprawę Skalowalne kodowanie cyfrowych sygnałów wizyjnych
  • drugą (8 tys. zł) - dr inż. Piotr Przybyszewski (Politechnika Gdańska) za rozprawę Szybkie różnicowe metody numeryczne do rozwiązywania problemów elektromagnetycznych w dziedzinie czasu i częstotliwości
  • trzecią nagrodę (5 tys. zł) - dr inż. Zbigniew Jóskiewicz (Politechnika Wrocławska) za rozprawę Badanie emisyjności urządzeń elektrycznych i elektronicznych z wykorzystaniem trzech podwójnie obciążonych anten ramowych

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbyło się w trakcie Sympozjum Świata Telekomunikacji dnia 31 marca (poniedziałek) o godzinie 10:15, w Congress Hall Hotelu Marriott. W uroczystości wzięli udział finaliści pierwszej edycji konkursu. W imieniu przebywającego w USA dr Piotra Przybyszewskiego występował jego ojciec.

Po krótkim przedstawieniu Fundacji przez prezesa Zarządu prof. Józefa Modelskiego zostały ogłoszone ostateczne wyniki konkursu. Następnie wszyscy finaliści otrzymali dyplomy, które wręczali prezesi Rady Fundacji - kończący kadencję pan Sławomir Skrodzki (PTK Centertel) oraz rozpoczynający kadencję od 1 kwietnia pan Marek Józefiak (TP S.A).

Sześciu finalistów zaprezentowało swoje prace w trakcie popołudniowej sesji w Sali SAWA Hotelu Marriott.

 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl