Organizacja Pożytku Publicznego  -  KRS 0000026831  -  NIP 526-23-75-749  -  Nr konta bankowego 42 1050 1038 1000 0022 2399 1635

O Fundacji Rada FundacjiSeminariumKonkurs prac doktorskichKonkurs prezentacji konferencyjnychArchiwumRegulaminyPublikacje


 

 
Posiedzenie Rady Fundacji - styczeń 2003
22 stycznia 2003 r. w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Fundacji, podsumowujące jej trzyletnią działalność. Oprócz Założycieli i Sponsorów w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, władze Politechniki Warszawskiej z J. M. Rektorem Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. Stanisławem Mańkowskim oraz liczni zaproszeni goście.

Podczas spotkania Prezes Zarządu Fundacji prof. dr hab. Józef Modelski przedstawił historię i osiągnięcia Fundacji w minionym okresie.

Fundacja rozpoczęła swoją działalność w styczniu 2000 roku. Została ustanowiona przez osoby prawne, a jej głównymi celami są: wspomaganie rozwoju młodej kadry naukowej i szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Warszawskiej oraz unowocześnianie bazy laboratoryjnej. W ciągu tych trzech lat Fundacja przyznała już 42 stypendia: habilitacyjne, doktoranckie i studenckie, a dzięki jej działalności laboratoria dydaktyczne i badawcze Politechniki Warszawskiej zostały wyposażone w aparaturę o wartości ponad 3 mln złotych. W skład Rady Fundacji wchodzą prezesi 17 znanych firm telekomunikacyjnych i medialnych działających na rynku polskim.
Jednym z punktów programu był referat związany z zastosowaniem technologii Java w telefonach komórkowych, przedstawiony przez jednego ze stypendystów Fundacji.

 
Adres Fundacji: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa     tel: (22) 234-79-10   fax: (22) 825-65-55     e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl